Cjelovit, holistički i psihološki pristup
emocijama, obitelji, roditelju,
parovima i djetetu.

Natalija Vuk

Predsjednica Udruge

Natalija osmišljava projekte i programe Udruge te provodi individualno i obiteljsko/partnersko savjetovanje, terapije za djecu i mlade (razvojne teškoće, emocionalne i socijalne teškoće), obiteljske medijacije i savjetovanje o rastu i razvoju djece. Smisao života joj je ljubav živjeti u svakom trenutku svog života, prema svima i u svemu oko sebe biti s mirom i u harmoniji. Romantično vjeruje u ljubav kao jedinom pravu pokretaču u životu. Posvećena nemogućim misijama, u svojem je krugu poznata pod nadimkom Don Quiote i/ili ženski Freud. Upornost, toplina i razumijevanje glavne su joj osobine, no shvaća da ne može sama spasiti cijeli svijet, ali – može pomoći. Diplomirala je pedagogijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obiteljski terapaeut, Psihološko savjetovanje provodi u proteklih 15 godina rada s obiteljima, djecom i odraslima.