Cijene.

Individualno psihološko savjetovanje: 40 Eura (trajanje 60 min)
Individualni terapeutski rad s djecom na terenu: 50 Eura (trajanje 60 min)
Terapeutsko savjetovanje partnera – rad u paru: 50 Eura (trajanje 60 min)
Seksualno savjetovanje: 50 Eura (trajanje 60 min)
Obiteljska medijacija: 50 Eura (trajanje 60 min)